Продължете към съдържанието
" "
""
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „началник отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) и система за определяне на резултатите

Списък за допуснатите кандидати и система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсн за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието…

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по чужд език и майчин език в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Комисия, назначена със Заповед № РД09-1457/06.06.2024 г. на министъра на образованието и науката, реши: I. Допуска до събеседване: – Анелия Георгиева Кандидатът следва да се яви на събеседване на 14.06.2024…

Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

Информация за условията и реда за кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. ще намерите в нашия сайт на следния линк –>.

Скръбна вест

С дълбока скръб Ви съобщаваме за кончината на нашия скъп колега и приятел Станимира Гичева. Станимира Гичева посвети значителна част от своя професионален живот на работата в РУО – Русе…

Заповед за определяне на реда и условията за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от IV клас от НВО по БЕЛ и по математика, проведени през месец май 2024 година

Заповед за определяне на реда и условията за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от IV клас от НВО по БЕЛ и по математика, проведени през месец май…