Продължете към съдържанието
" "
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Обявяване на свободни учителски места в българските държавни училища БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия и БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Виж Заповед за обявяване на свободни учителски места в БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република и БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Обява за свободно работно място за длъжност „Главен специалист човешки ресурси“ в Регионално управление на образованието – Русе

Виж обявата за свободно работно място за длъжност „Главен специалист човешки ресурси“ в Регионално управление на образованието – Русе

През лятото на 2022 година ще се осъществят два проекта по програми за обучителна практика в Италия за учениците от на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе

Проектите се реализират в контекста на Европейския план за развитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе и набелязаните ключови сфери за подобрение, насочени към: формиране на международни партньорства, укрепване и…

По стъпките към професионална реализация

Ученици от X и XI клас от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура ,,Йосиф Вондрак“ Русе, специалност „Интериорен дизайн“ взеха участие в проект BG05M2OP001-2.015 ,,Ученически практики“- 2, финансиран от…

ДГ „Червената шапчица“ финализира проект за подобряване на взаимодействието с родителската общност

На 21.07.2022 г. в ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе се проведе заключително събитие за медиите и заинтересовните страни, по време на което бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Семейството…
Опции за контраст
Голям текст