" "
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Седмица на Толерантността беше обявена в ДГ „Снежанка“ от 8 до 16 ноември 2021 г.

Идеята за дейности в групи се осъществи под ръководството на Екип за подкрепа на личностно развитие, детски учители, координационния съвет за превенция на тормоз и насилие, родителски клуб на деца…

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) Изтегли Заявлениеза участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от…

„Пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на ученици от ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе

През месец октомври 2021 г. ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха „пробно…