" "
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

РУО – Русе е отличено от Института по публична администрация

През 2021 г. Института по публична администрация за четвърта година проведе проучване осъществено в периода октомври – ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители. От участвалите…

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 05.01.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на…

Четирима учители от ПГРКК с награди от конкурса „Посланик на свободния дух в моето училище“

Четирима учители от ПГРКК – Русе получиха награди от тазгодишното издание на конкурса „Посланик на свободния дух в моето училище“. Учениците от ПГРКК – Русе бяха най-активни, като изпратиха 6…