Продължете към съдържанието
" "
""
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на ОУ „Христо Ботев“ – с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе

Заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на ОУ „Христо Ботев“ – с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе

Прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в РУО – Русе

Със заповед № РД09-523/21.02.2024 г., конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието (РУО) – Русе е прекратена…

Нов дом за крилати бозайници изработиха ученици в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе

Ученици от 10.б клас, специалност „Мебелно производство“, обучавани в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ под ръководството на учителя-специалист Андрей Лападжов изработиха и дариха „къщички за прилепи“ на екип от  10.а клас при…

Обмен на добри практики

По инициатива на Регионалното управление на образованието – Русе в края на месец януари 2024 г. бе проведена работна среща с учители от начален етап, преподаващи в училищата в град…

Вътрешноучилищния панаир на учебните предприятия в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе

На 14 февруари 2024 година, в камерна зала „Слави Шкаров“ на Драматичния театър „Сава Огнянов“ – Русе, от 14.30 часа се състоя вътрешноучилищния панаир на учебните предприятия в ПГИУ „Елиас…