Продължете към съдържанието
" "
""
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Патронен празник на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе на 23.09.2023 г.

В навечерието на Деня на Независимостта, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ отпразнува своя патронен празник в аулата на ПГ по механотехника. Пред събралите се ученици и учители…

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)