Продължете към съдържанието
" "
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Русе

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от VII клас на НВО по български език и литература, по математика и по чужд език

Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика:      Регионално управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ №18; заседателна зала на VІІ етаж.   График за запознаване с…

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – РУСЕ ПРОВЕДОХА „ПРОБНО СТАЖУВАНЕ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

През м. юни 2022 г. ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе проведоха „пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование…

Десети юбилеен конкурс „Мисли в зелено“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – град Русе бяха обявени резултатите от десетия ежегоден конкурс…

Учениците от ПГРКК – Русе се обучават с помощта на нов виртуален симулатор, закупен по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Месец след подписването на меморандум за сътрудничество между Технически университет – Варна и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе, вече започна и обучението на ученици на новия…

ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе участва активно в дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2021-2022 година в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе стартира обучение на ученици в VІІІ клас, специалност „Търговия“, в дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията се…
Опции за контраст
Голям текст