Продължете към съдържанието

Английска езикова гимназия „Гео Милев” – Русе бе домакин на мобилност за споделяне на опит в иновациите

Ученици и учители от три училища гостуваха в АЕГ „Гео Милев” – Русе в периода 15 – 17.02.2023 г. по Национална програма „Иновации в действие”, Модул 1 „Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри училищни иновации”.
През тази учебна година иновативното партньорско училище е Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ – Добрич, а другите две училища в групата са Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна и Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – Правец.
През трите дни на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновативните процеси във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси.
В първия ден учениците проведоха уъркшоп на тема „Иновациите в училище – път към по-добро бъдеще”. В три групи те разсъждаваха по въпросите „Какви възможности дава иновативното училище на учениците, учителите, родителите и другите заинтересовани страни?”, „Кои са топ 10 суперсилите на иновативния учител?” и „Що е то иновативен ученик?”. Всяка от групите представи своите заключения на представители на друга група и заедно изведоха заключения, които представиха пред своите учители.
През втория и третия ден младежите работиха в нови 5 екипа, формирани на произволен принцип, като във всеки от екипите имаше ученици от различно училище, на различна възраст и с опит в обучението по разнообразни профили и професии. Те трябваше да разработят своя концепция за решаване на реален проблем на децата или подрастващите в България, като измислят конкретен продукт/услуга, дейности, кампания, комуникационна и маркетингова стратегия и др. Във финалното си представяне освен прототипи и модели на решенията си, учениците представиха процеса на работа, силните страни и приноса на всеки от екипа, и рефлектираха върху постигнатото.
За педагогическите специалисти през трите дни също бяха предвидени разнообразни дейности – работни срещи и тематични дискусии с колеги, посещение на учебни часове (включително такива, които се провеждат в РУ „Ангел Кънчев”) и апробиране на инструменти за фокусирано наблюдение и даване на обратна връзка, планиране на предстоящи инициативи и работа по финалните продукти от сътрудничеството.
По време на мобилността бе осъществен мониторинг от страна на РУО – Русе, като експертите успяха да наблюдават и да се включат в значителна част от дейностите.
В края на м. март екип от учители и ученици от АЕГ „Гео Милев” ще посети гр. Добрич, за да се включи – заедно с екипите от останалите училища-партньори – в дейностите, организирани от ЧПГТП „Райко Цончев”.
""

""

""

""

""

""