Продължете към съдържанието

Анонимно подаване на сигнали

       

Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите

Анонимно подаване на сигнали за сериозни нередности по изпълняваната/управляваната от РУО – Русе инвестиция/инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Получените сигнали се завеждат в деловодството на РУО – гр. Русе и се разглеждат от длъжностни лица, определени със заповед на Началника на РУО – гр. Русе.

Задължително
Задължително
Задължително
Задължително