Продължете към съдържанието

Антикорупционна кутия

Получените сигнали се завеждат в деловодството на РУО – гр. Русе и се разглеждат от длъжностни лица, определени със заповед на Началника на РУО – гр. Русе. На основание чл. 111 от Административно процесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.“

Моля пишете на кирилица!

Задължително
Задължително
Задължително
Задължително