Продължете към съдържанието

Атестиране на педагогически специалисти

Покана за безплатен уебинар на тема „Как да атестирам педагогическите специалисти успешно в електронна среда?“, представяне на модул „Оценяване на персонала“