Продължете към съдържанието
Изтегли Бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, м. април, брой 6
План за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе
Статистика за ПТП с деца и ученици, Материали по БДП, Нормативни документи, Полезни връзки
Информация за ПТП през второто полугодие на 2020 година с деца и ученици в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Русе. Видеоуроци за придобиване на допълнителни знания за безопасното движение по пътищата. Материалите са разработени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа „Уча. се“.
СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини
Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“
Материали за часовете по БДП