Продължете към съдържанието

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата преди началото на лятната ваканция за децата и учениците и преди множеството пътувания през месеците юли и август.

Виж

План за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе
Изтегли Бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, м. април, брой 6
Статистика за ПТП с деца и ученици, Материали по БДП, Нормативни документи, Полезни връзки
Информация за ПТП през второто полугодие на 2020 година с деца и ученици в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Русе.
Видеоуроци за придобиване на допълнителни знания за безопасното движение по пътищата. Материалите са разработени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа „Уча. се“.
СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини
Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“
Материали за часовете по БДП