Продължете към съдържанието

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата преди началото на лятната ваканция за децата и учениците и преди множеството пътувания през месеците юли и август.

Виж

План за действие 2024 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе

 

Основни правила за безопасност при управление на електрически скутер 

Видеоуроци за придобиване на допълнителни знания за безопасното движение по пътищата. Материалите са разработени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа „Уча. се“.


СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини


Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП


Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“


Материали за часовете по БДП