Бюджет


Годишен касов отчет към 31.12.2021 г. (публикувано на 13.01.2022 г.)
Касов отчет към 30.09.2021 г. (публикувано на 19.10.2021 г.)
Касов отчет към 30.06.2021 г. (публикувано на 03.08.2021 г.)
Касов отчет към 31.03.2021 г. (публикувано на 14.05.2021 г.)
Касов отчет към 31.12.2020 г. (публикувано на 24.02.2021 г.)
Касов отчет към 30.09.2020 г. (публикувано на 03.11.2020 г.)
Касов отчет към 30.06.2020 г. (публикувано на 03.08.2020 г.)
Касов отчет към 31.03.2020 г.
Касов отчет към 31.12.2019 г.


Бюджет на РУО-Русе за 2021 г.
Изтегли бюджет за 2021 г. (публикувано на 16.03.2021 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2020 г.
Изтегли бюджет за 2020 г.

Бюджет на РУО-Русе за 2019 г.
Изтегли бюджет за 2019 г.