Продължете към съдържанието

Бюджет

Касов отчет към 31.12.2023 г. (публикувано на 12.01.2024 г.) 
Касов отчет към 30.09.2023 г. (публикувано на 10.10.2023 г.)
Касов отчет към 30.06.2023 г. (публикувано на 19.07.2023 г.)
Касов отчет към 31.03.2023 г. (публикувано на 18.04.2023 г.)


Касово изпълнение на бюджета отчет към 31.12.2022 г. (публикувано на 16.01.2023 г.)
Касов отчет към 30.09.2022 г. (публикувано на 25.10.2022 г.)
Касов отчет към 30.06.2022 г. (публикувано на 11.07.2022 г.)
Касов отчет към 31.03.2022 г. (публикувано на 03.05.2022 г.)
Годишен касов отчет към 31.12.2021 г. (публикувано на 13.01.2022 г.)
Касов отчет към 30.09.2021 г. (публикувано на 19.10.2021 г.)
Касов отчет към 30.06.2021 г. (публикувано на 03.08.2021 г.)
Касов отчет към 31.03.2021 г. (публикувано на 14.05.2021 г.)
Касов отчет към 31.12.2020 г. (публикувано на 24.02.2021 г.)
Касов отчет към 30.09.2020 г. (публикувано на 03.11.2020 г.)
Касов отчет към 30.06.2020 г. (публикувано на 03.08.2020 г.)
Касов отчет към 31.03.2020 г.
Касов отчет към 31.12.2019 г.


Бюджет на РУО-Русе за 2023 г.
Изтегли бюджет за 2023 г. (публикувано на 21.09.2023 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2022 г.
Изтегли бюджет за 2022 г. (публикувано на 26.04.2022 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2021 г.
Изтегли бюджет за 2021 г. (публикувано на 16.03.2021 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2020 г.
Изтегли бюджет за 2020 г.

Бюджет на РУО-Русе за 2019 г.
Изтегли бюджет за 2019 г.