Продължете към съдържанието

Бюджет wp-content/uploads/2023/01/kasovo.izpalnenie.bugjet31.12.2022-г..xlsx


Касово изпълнение на бюджета отчет към 31.12.2022 г. (публикувано на 16.01.2023 г.)
Касов отчет към 30.09.2022 г. (публикувано на 25.10.2022 г.)
Касов отчет към 30.06.2022 г. (публикувано на 11.07.2022 г.)
Касов отчет към 31.03.2022 г. (публикувано на 03.05.2022 г.)
Годишен касов отчет към 31.12.2021 г. (публикувано на 13.01.2022 г.)
Касов отчет към 30.09.2021 г. (публикувано на 19.10.2021 г.)
Касов отчет към 30.06.2021 г. (публикувано на 03.08.2021 г.)
Касов отчет към 31.03.2021 г. (публикувано на 14.05.2021 г.)
Касов отчет към 31.12.2020 г. (публикувано на 24.02.2021 г.)
Касов отчет към 30.09.2020 г. (публикувано на 03.11.2020 г.)
Касов отчет към 30.06.2020 г. (публикувано на 03.08.2020 г.)
Касов отчет към 31.03.2020 г.
Касов отчет към 31.12.2019 г.


Бюджет на РУО-Русе за 2022 г.
Изтегли бюджет за 2022 г. (публикувано на 26.04.2022 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2021 г.
Изтегли бюджет за 2021 г. (публикувано на 16.03.2021 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2020 г.
Изтегли бюджет за 2020 г.

Бюджет на РУО-Русе за 2019 г.
Изтегли бюджет за 2019 г.