Продължете към съдържанието

Бюджет

Касов отчет към 31.03.2024 г. (публикувано на 26.04.2024 г.)


Годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. (публикувано на 12.01.2024 г.) 
Касов отчет към 30.09.2023 г. (публикувано на 10.10.2023 г.)
Касов отчет към 30.06.2023 г. (публикувано на 19.07.2023 г.)
Касов отчет към 31.03.2023 г. (публикувано на 18.04.2023 г.) 


Годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. (публикувано на 16.01.2023 г.)
Касов отчет към 30.09.2022 г. (публикувано на 25.10.2022 г.)
Касов отчет към 30.06.2022 г. (публикувано на 11.07.2022 г.) 
Касов отчет към 31.03.2022 г. (публикувано на 03.05.2022 г.)


Годишен  отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г. (публикувано на 13.01.2022 г.)
Касов отчет към 30.09.2021 г. (публикувано на 19.10.2021 г.) 
Касов отчет към 30.06.2021 г. (публикувано на 03.08.2021 г.)
Касов отчет към 31.03.2021 г. (публикувано на 14.05.2021 г.)


Годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. (публикувано на 24.02.2021 г.)
Касов отчет към 30.09.2020 г. (публикувано на 03.11.2020 г.)
Касов отчет към 30.06.2020 г. (публикувано на 03.08.2020 г.)
Касов отчет към 31.03.2020 г.


Годишен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. 


Бюджет на РУО-Русе за 2024 г.
Изтегли бюджет за 2024 г. (публикувано на 26.03.2024 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2023 г.
Изтегли бюджет за 2023 г. (публикувано на 21.09.2023 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2022 г.
Изтегли бюджет за 2022 г. (публикувано на 26.04.2022 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2021 г.
Изтегли бюджет за 2021 г. (публикувано на 16.03.2021 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2020 г.
Изтегли бюджет за 2020 г.

Бюджет на РУО-Русе за 2019 г.
Изтегли бюджет за 2019 г.