Продължете към съдържанието

„Великите европейци” в съревнование с духа на времето – изкуствения интелект

На 7 декември в сградата на ПГМТ ”Юрий Гагарин”, гр. Русе ученици от клуб “Малката читалня” от ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”, с ръководител госпожа Евгения Семова, направиха публично представяне на своите Занимания по интереси на тема “Великите европейци”.

Сред гостите бяха заместник-директорът госпожа Галя Стоянова, учениците от VIII д клас с класен ръководител госпожа Татяна Димитрова, инж. Деана Димитрова – главен учител, госпожа Милена Дамесова, класен ръководител на VIII в клас и родители.

Водещи на събитието бяха Виктор Маджуров и Максим Светославов от Х д клас, а като трети водещ се включи изкуственият интелект, с когото зрителите сравняваха уменията на учениците от клуба за четене.

Презентацията, озвучена с музиката на Вангелис и Бергерсен, се отличаваше с характера на предизвикателство. Акцентът на мероприятието беше върху автобиографията на Наполеон, идолите Цезар, Александър Велики, Анибал. Бяха включени стратегии за успех, с които знаменитият пълководец вълнува въображението на всички романтици и става важна част от Българското възраждане и произведенията на Вазов, Ботев, Раковски. Бяха проследени събития с велики личности в европейската история, които са оставили неподозирани следи върху съвременния език. Срещата на Александър Велики с философа Диоген подчерта, че и изключителните личности трябва да се замислят за истинските ценности в живота.

Чрез викторината за финал всички имаха възможност да затвърдят наученото като гордиев възел или името на богинята на победата Нике. По време на открития урок публиката получи домашно – да се открият три грешки, допуснати от робота. Установи се, че изрази с определено ударение, както и произнасянето на годините все още го затрудняват, както че ние, хората, има на какво да научим изкуствения интелект.

Водещите Виктор Маджуров и Максим Светославов от 10 д, четците Петър Върбанов, Павел Павлов, Берай Осман от 8 в, Кристиан Кременов от 8 д клас получиха похвала за работа в екип, а за креативност – Давид Габаров, който работи върху дизайна и анимациите на самата презентация.