Продължете към съдържанието

Връчване на свидетелствата за валидиране на професионална квалификация на четвъртия випуск на НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“

           На 14.07.2023 г., на кратка церемония, в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ бяха връчени свидетелствата за валидиране на професионална квалификация на четвъртия випуск на НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“ . През учебната 2022/ 2023 година се дипломираха общо 23 зрелостници, от Русе 6, от Разград – 8, от Добрич – 4, от Велико Търново – 1, от Горна Оряховица – 2 и от Търговище – 2.

            Зрелостниците получиха своите Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ от г-жа Стефка Мънгова – директор на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, в присъствието на доц. Галина Иванова -заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“ и Галя Стоянова – ЗДУД и координатор на програмата. Г-жа Мънгова приветства дипломантите за постигнатите успехи, за усвоените знания, умения и компетентности и им пожела успешна реализация в ИТ сферата. Според нея това е важна стъпка за изграждане и мултиплициране на връзката между училището, университета и бизнес-средите.

            Вече шест години ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, е Обучителен център по Националната програма и организира и координира дейностите за области Русе, Разград, Шумен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Габрово и Добрич.Кулминация на събитията по приключване на Випуск 2023 бе награждаването на изявените ученици и преподаватели от цялата страна, което се състоя на 16.07.2023 година в Етнографския музей в град Пловдив. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката – проф. Галин Цоков, националният координатор по програмата проф. Ивайло Старибратов, Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, както и гости, родители и медии.

           От Обучителен център Русе грамоти получиха отличниците на випуска Мария Кирилова от МГ „Баба Тонка“- Русе и Боян Апостолов от СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, асистент Павел Златаров – преподавател от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе и Галя Стоянова от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – координатор за център Русе. Грамотите бяха връчени лично от проф. Цоков, който поздрави отличниците и подчерта, че много от учениците, преминали през програмата, вече работят в ИТ компании или продължават обучението си в тази сфера. „Затова и държавата ще продължи да подкрепя тази инициатива”, обясни той и допълни, че досега по нея са инвестирани около 2 млн. лв. Според него това са устойчиви инвестиции, които тепърва ще дават плодове.