Продължете към съдържанието

В помощ на напускащите Украйна, желаещи да заемат учителски длъжности в България

Виж изисквания за заема на педагогически длъжности

Виж прецедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидастване за работа.

Виж Свободни работни места за педагогически специалисти в област Русе

Виж Агенция по заетостта

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Регистър на висшите училища