Продължете към съдържанието

В Русе обсъдиха добри практики и устойчиви модели в образователната медиация в училищата

Добри практики и устойчиви модели в образователната медиация в училищата в област Русе бяха представени на кръгла маса, провела се през вчерашния ден в зала 1 на Областна администрация. Събитието бе част от проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и се проведе с подкрепата на РУО на МОН – Русе.
Ивайло Иванов – управител на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ откри кръглата маса като представи проекта, неговите цели и разказа накратко за дейността на бенефициента през годините. Експертът от Областна администрация Десислава Пенчева връчи поздравителен адрес от името на областния управител г-н Анатоли Станев. Присъстваха още представители на РУО-Русе, на Община Русе и Община Бяла, ОИЦ-Русе, директори на училища и детски градини от областта, неправителствени организации и медиатори. Модератор на събитието бе Мая Михайлова от Сдружение БРТИМ, която представи програмата на кръглата маса пред присъстващите и наблегна на детайли от предстоящите дейности по проекта.
Милена Георгиева от РУО на МОН – Русе презентира темата за „Прилагане на политиките за приобщаващо образование в Област Русе“ като акцентира на общата и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата, включително ресурсното подпомагане. „Приобщаващото образование да стане рутинна дейност и целите, които си поставяме, да дават добри резултати“, пожела Милена Георгиева.
Консултантът на проекта Ирина Файон направи мониторинг на работата на образователните медиатори в пет училища в Област Русе. Каква е ролята на медиаторите днес в съвременното училище, какво е финансирането на дейността, какъв е контролът от страна на директорите, каква е мотивацията, проблемите, как да се осигури устойчивост на професията – бяха част от засегнатите и дискутирани въпроси.
„Истории на успеха – добри практики, показващи значимостта на образователния медиатор за образователната система“ през последните десет години, представи експертът Ирена Петрова. Възпитаване на интеркултурни модели чрез издигане на най-добрите образци от културата и изкуството на етносите в общността и признаване работата на медиатора, бяха още акценти в презентацията.
По време на събитието бе представена и: „Образователната медиация в Румъния – опитът на 10-то училище от гр. Гюргево, Румъния“. Видеоразказът бе предоставен от г-жа Мариана Стан, директор на 10-то училище „Св. Мъченици Бранковяни“. Едно училище, което е удвоило учениците си именно заради добрата и дългогодишна работа на медиатора си.
Изключителен интерес предизвикаха разказите на медиатори от първо лице за предизвикателствата и трудностите в ежедневната им работа. Те споделиха с присъстващите своя опит, дадоха конкретни примери от практиката си и предизвикаха аплодисментите на присъстващите в залата.
Кръглата маса приключи с дискусия, обобщаване и обратна връзка.
Основната цел на проекта е да подобри прилагането на политиките за приобщаващо образование и образователна интеграция чрез граждански мониторинг на образователната медиация и работата на медиатора в Област Русе. Чрез проектните дейности ще се повиши информираността и познаването на професията образователен медиатор. Това се случва чрез различни дейности, включващи граждански мониторинг на местните политики, касаещи ролята на медиаторите в образователните институции, както и чрез повишаване на капацитета на представителите на целевите групи за прилагане на интелектуалните продукти на проекта в пряката им работа.
До края на месец август ще бъдат проведени две обществени обсъждания и четири обучителни семинара с участието на представители на целевата група от всички общини в област Русе. Проектът предвижда още информационна кампания, насърчаваща повишено гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиките за образователна интеграция на местно и регионално ниво.