Продължете към съдържанието

Две от наградите „Константин Величков“, които МОН присъжда в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, са за област Русе

В навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, Министерството на образованието и науката присъжда наградата „Константин Величков“ в три категории на учители от различни културно-образователни области и от различни етапи и степени на образование.
Призът „Константин Величков“ е учреден през 2005 г. и традиционно се връчва по случай Деня на народните будители.
За първа година награда в две от трите категории получават учители от област Русе за постигнати високи резултати в професионалната си дейности и принос в системата на българското образование:
• В категория: Работа с ученици с изявени дарби наградата се присъжда на Сюзан Феимова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ „Баба Тонка“ – Русе.
Чрез богатата си методическа и творческа дейност Сюзан Феимова подготвя ученици, които имат високи постижения на международни и национални състезания в областта на информатиката и информационните технологии. Под нейно ръководство много ученици участват в международни конкурси и конференции по информатика и информационни технологии. Възпитаници на госпожа Феимова ежегодно се класират и участват на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и се представят отлично.
• В категория : Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство, използване на музеите за образователна среда наградата се присъжда на Даниела Станева – главен учител в начален етап в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе. Даниела Станева е един от първите международни сертифицирани обучители на Международната асоциация по грамотност по програма „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане“. До момента тя е обучила стотици учители, студенти и директори на училища в страната.
Даниела Станева работи по проектни дейности, свързани със социалното, гражданското, екологичното и културно образование и възпитание на учениците ѝ както на училищно равнище, така и в сътрудничество с университети и НПО. Г-жа Станева е участник и координатор и по редица проекти, имащи за цел да осигурят трайно присъствие на деца от сегрегирани райони в детската градина и училището, участва и в големи международни и местни проекти. Тя е безспорен лидер в организацията и ресурсното осигуряване на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в началния етап на обучение не само в СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе, а и в страната. Последователно разработва корпус от електронни ресурси за нуждите на електронното обучение – презентации по учебното съдържание, видеоуроци с обучителна цел; разработва електронни уроци от учебното съдържание и в различни образователни платформи, които се използват не само в ОРЕС, но и при присъствено обучение.

Гордеем се, че образователната ни система има подготвени и мотивирани учители новатори, у които духът на народните будители е жив! Поздравяваме сърдечно и искрено нашите колеги с получаването на заслужената награда „Константин Величков“!

Д-р Росица Георгиева
Началник на РУО – Русе