Продължете към съдържанието

ДГ „Червената шапчица“ финализира проект за подобряване на взаимодействието с родителската общност

На 21.07.2022 г. в ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе се проведе заключително събитие за медиите и заинтересовните страни, по време на което бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“. Детската градина е Бенефициер на проекта,  финансиран по договор № БС33.20-4-012/22.10.2021 г. от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът беше реализиран през изминалите 9 месеца, а осигуреното финансиране е в размер на 16962,25 лв.

 

Г-жа Теменужка Тодорова – директор на „Червената шапчица“ и ръководител на проекта представи конкретните резултати от реализираните дейности. Проектът осигури възможност на повече от 150 родители на деца, обучавани в детската градина да участват в разнообразни и иновативни дейности и инициативи и ги насърчи към активно включване в живота на детската градина. В проекта участваха родители на деца от всички етноси и от всички възрастови групи както от централната сграда, така и от филиалите.

 

В периода на реализация на дейностите бяха проведени Дни на добрите дела в детската градина. Формирани бяха дамско арт-ателие, клуб на бащите и творческа работилница „Красиви неща“, които проведоха интересни и вълнуващи сбирки, част от които изнесени извън детската градина. За деца и родители бяха организирани съвместни танцови и спортни анимации. „Училище за деца и родители сред природата“  в Лесопарк „Липник“ се проведе през май 2022 г. Предоставена беше възможност родителите да ползват индивидуални консултации от психолог и ресурсен учител и да участват в тематични родителски срещи за повишаване на родителския им капацитет. Проведен бе Фестивал на талантите, който се превърна в истински празник на красотата и дарбите и доказа, че пътят към родителската общност е по-лесен, когато минава през творчество, през възможност за изява на талантите и взаимно уважение и доверие. По време на проведена през юни 2022 г. родителска конференция бяха обсъдени и приети стандарти на ДГ „Червената шапчица“ за работа с родителите. Чрез проведените публични събития (дискусионен форум и практически семинар) беше повишен капацитетът на родители, учители и заинтересовани страни да работят съвместно и ефективно в полза на бъдещето на децата.

 

За екипа на ДГ „Червената шапчица“ е удовлетворяващо, че родителите участвали в проекта дават позитивна обратна връзка, изразяват желание част от дейностите да продължат и след края му, добили са увереност сами да инициират и предлагат нови и интересни за тях събития и дейности.

" " " " " "