Продължете към съдържанието

Декларации по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

 • Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т. 1 и т.3 от ЗПК на директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Русе, подадени през 2024 година
  ОбщинаНаселено мястоУчилищедлъжностИме, презиме, фамилиявх. № декларация по
  чл.49, ал.1 т.1
  от ЗПК за 2024 г.
  вх. № декларация по
  чл.49, ал.1 т.3
  от ЗПК за 2024 г.
  Русе Русе ОУ „Алеко Константинов“ директорМилена Цанкова1/02.01.2024 г.
  Русе Русе ОУ „Ангел Кънчев“ директорЖулиета Чавдарова2/02.01.2024 г.
  РусеИвановоОУ „Н. Й. Вапцаров“директорТодорка Гатева3/17.01.2024 г.
  РусеТетовоОУ „Отец Паисий“директорСвилен Попов4/18.01.2024 г.
  ВетовоВетовоСУ „Васил Левски“ с професионални паралелкидиректорХюлия Маджирова5/18.01.2024 г.
  РусеРусеПГО „Недка Иван Лазарова“директорИвелина Апостолова – Юсменова6/15.03.2024 г.
  РусеРусеПГДВА „Йосиф Вондрак“директорДаниела Стефанова Дойнова-Кънчева7/15.03.2024 г.
  РусеРусеОУ „Христо Смирненски“директорТеодора Крумова Ганева8/18.03.2024 г.

 • Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от ЗПК на служители по трудово правоотношение в РУО – Русе, подадени през 2024 година
  ИнституцияДлъжностИме и фамилиявх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК за 2024 г.
  РУО – РусеГлавен специалистЕзнур Юсеин Алиева1/03.04.2024 г.
  РУО – РусеГлавен специалист – ЧРСветослава Трифонова Атанасова2/03.04.2024 г.
  РУО – РусеГлавен специалистРосица Пламенова Николаева3/08.04.2024 г.
  РУО – РусеИзпълнител шофьор – домакинИвайло Йорданов Христов4/18.04.2024 г.

 • Регистър на декларациите по чл.49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК на неподали на време директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Русе
  ОбщинаНаселено мястоУчилищеДлъжностИме, презиме и фамилиявх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за 2024 г.

 • Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК на неподали на време служители по трудово правоотношение в РУО – Русе
  ИнституцияДлъжностИме и фамилиявх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за 2024 г.вх. № на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК за 2024 г.


Закон за противодействие на корупцията 
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.
Вътрешни правила   за  организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) и за установяване конфликт на интереси  (публикувано на 29.12.2023 г.)
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК и за установяване конфликт на интереси  (публикувано  на 29.12.2023 г.)


Архив Декларации по ЗПКОНПИ.