Продължете към съдържанието

Ден на професиите в ПГРКК – Русе

На 24.03.2023 г. в STEM центъра на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе по традиция се проведе Ден на професиите. Тази година събитието бе свързано с професионално направление „Транспортни услуги“ и професиите „Спедитор – логистик“ и „Куриер“
Мотото на представянето бе:
„Приятелко, ти знаеш, разкажи ми, приятелю, ти можеш, научи ме!“
Участваха ученици от IX и XII клас в гимназията.
Поканата да бъдат част от това събитие приеха:
– г-жа Слава Рачева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Русе;
– доц. Даниел Любенов, замeстник-декан по учебна дейност на Транспортния факултет в РУ „Ангел Кънчев“;
– гл. ас. д-р Павел Стоянов, преподавател по логистика в РУ „Ангел Кънчев“;
– инж. Ивелина Георгиева – директор на гимназията;
– инж. Мая Казакова – заместник-директор по учебно-производствена дейност;
– г-жа Радка Иванова – заместник-директор по учебна дейност;
– бивши ученици на училището, които продължават обучението си в Транспортния факултет на РУ „Ангел Кънчев“.

Госпожа Росица Андреева, организатор на събитието, обясни на учениците от IX клас, че техните приятели от XII клас са преминали целия курс на обучение по професията, придобили са знания и умения и са усвоили редица компетентности по избраната професия.
Водещите Маринела Пенева и Антоанета Близнашка задаваха въпроси на деветокласниците, свързани с видовете транспорт, влиянието на транспорта върху околната среда и хората.
Учениците от XII клас представиха чрез презентации транспорта като част от икономиката, условията за неговото съществуване и перспективите за развитието му.
Интерес предизвикаха снимките, свързани с учебната практика на дванадесетокласниците в голяма спедиторска фирма.
В края на събитието за дейността на спедиторските фирми, транспорта, складовата спедиция и логистичната дейност разказаха: доц. Даниел Любенов и гл. ас. д-р Павел Стоянов.
Учениците бяха запознати с възможностите за развитие на бъдещите професионалисти в катедра „Транспорт“ на Русенския университет.
Поздравителен адрес от декана на РУ „Ангел Кънчев“ поднесе гл. ас. д-р Павел Стоянов с пожелание за успех на зрелостниците на държавните изпити по професията и покана за посещение в Деня на отворени врати в университета на 31.03.2023 г.