Продължете към съдържанието

Ден на толерантността в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе

„Позволете на добротата да влезе в училище … за да може толерантността да е характеристика на Вашата прекрасна личност“ това бяха част от позитивните послания на учениците  от 10в клас от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе, с които приветстваха своите съученици и учители рано сутринта на 18.11. по повод Световния ден на толерантността.

Учениците от 10в клас – Габриел Маринов, Йордан Димов, Умут Нихат и Онур Шефкет изготвиха презентация, в която дават определение за толерантност с три думи: уважение, разбиране, подкрепа. Според тях, да си толерантен, означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки различията; да уважаваш другия, независимо какъв е той; да приемеш, че светът не е създаден само за теб.

В Часа на класа учениците дискутираха по темата и проведоха специално разработена анкета, с което затвърдиха мнението, че  толерантността е една от тези универсални ценности, които трябва да практикуваме в ежедневието си, като напомнят да не бъркаме толерантност с лицемерие и привидна любезност .

Учениците посетиха всички  класове и раздадоха специално изработени символи – детелини с 10 златни правила на толерантността,  като символ на доброта и толерантност.