Продължете към съдържанието

Десети юбилеен конкурс „Мисли в зелено“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – град Русе бяха обявени резултатите от десетия ежегоден конкурс за екодизайн на тема „Мисли зелено в категория „Макет“ и „Рисунка“. В юбилейния конкурс участваха с творби над 100 участници. В изложбата бяха представени са 189 макета и 24 рисунки във възрастова група 5-7 клас, 8 рисунки и 2 макета възрастова група 8-10 клас. Екоконкурсът е осъществен със съдействието и подкрепата на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите; Регионална здравна инспекция; Регионална дирекция по горите; Мебелна компания «ИРИМ»; ПЕЧАТНИЦА „РУСЕ ПРЕС “ РУСЕ. Наградите връчиха Директорът на ПГДВА «Йосиф Вондрак» – Мариана Гъркова, Калоян Брайков – Директор производство „Ирим“, Рени Петрова – Главен експерт РИОСВ- Русе, д-р Юстиниянова- представител РЗИ-Русе, от името на управителя на печатницата – г-н Милен Мариянов, Представител в журито – инж. Борислава Личева, на длъжност старши експерт „Стопанисване на гори и планиране на дейности в недържавни гори“.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на учениците към красотата и ценността на природата, да провокира тяхното въображение и креативност, да предизвика интерес към специалностите, които се предлагат за обучение в гимназията. В Гимназията по дървообработване и вътрешна архитектура грижата за опазване на околната среда, за съхранение на природата на нашата планета е тема, която неизменно съпътства придобиването на знания както по общообразователни предмети, така и по специалните за професионалната подготовка. За това говорят и младите дръвчета, които за пореден път са засадени в училищното пространство, както и организираните изложби и конкурси, в които животът на планетата е една от темите на младите творци.

НАГРАДИ НА ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

1. За „Най-оригинален идеен проект“:

Мария Ангелова Ангелова, 7 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ Русе

Ръководител: Ирена Ашджиян

2. За „Най- практично приложим предмет“:

Емилия Петрова, 7 клас, ОУ „Братя Миладинови“ Русе

Ръководител: Николинка Петрова

3. За „Най- добре изпълнен перспективен проект“

Кристиян Мухтанов и Виктор Мухтанов, 7 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ Русе

Ръководител: Ирена Ашджиян

4. За „ Креативна еко идея“:

Роси-Рос Руменова Георгиева, 6 клас, ОУ „Братя Миладинови“ Русе

Ръководител: Николинка Петрова

5. За „Оригинално цветно макетно решение “:

Преслава Атанасова, 9 клас, ПГДВА „Йосиф Вондрак“

Ръководител: Детелина Драганчева

НАГРАДИ НА МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ „ИРИМ” РУСЕ

1. Специална награда: За „Артистична и колоритна живопис“

Радостина Валентинова Петрова, 6 клас, ОУ „Братя Миладинови“ Русе

Ръководител: Николинка Петрова

2. Специална награда за „Прецизно изработен и аранжиран макет на интериор“:

Преслава Маринова, 6 клас, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

Ръководител: Здравка Генова

НАГРАДИ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

1. Даниел Тодоров– 7 клас, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе За „Оригинално и прецизно макетиране“

2. Мартин Христов- 5 клас, СУ „Възраждане“, гр. Русе За „Интересен подход към екстериорното пространство“

3. Емануел Евгениев Георгиев- 5 клас, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ За „Креативна идея“.

НАГРАДА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ:

Христина Стоянова- 5 клас, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе За „Оригинално техническо и естетично решение на макет“

Ивена Ивайлова Тодорова- 9 клас, ПГДВА „Йосиф Вондрак“ За „Оригинално техническо изпълнение на макет“

НАГРАДИ НА ПЕЧАТНИЦА „ РУСЕ ПРЕС“ РУСЕ

Нанси Илиева- 6 клас, 6 клас, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе За „Оригинално интериорно решение“.

Калина Върбанова – 8. Клас, СУЕЕ,гр. Русе. За „Оригинална живопис“.

НАГРАДА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Стелияна Иванова – 5 клас, СУ „Възраждане“ Русе. За „Креативен поглед към велосипеда“.

Специални поздравления към учители и ръководители на ученици и грамота за участие получиха:

г-жа Ирена Ашджиян- СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе, представила най- голям брой макети и рисунки за участие в конкурса

г-жа Здравка Генова – ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе:

г-жа Николинка Петрова- ОУ „Братя Миладинови“,Русе:

г-жа Антонова- СУ „Възраждане“, гр. Русе.

За учебната 2022/2023г. гимназията продължава традициите в обучението като обявява прием след завършен седми клас за специалност „Интериорен дизайн”. Традиционна специалност е „Мебелно производство“, която е в списъка на утвърдените за прием през следващата учебна година в дуална форма на обучение. От учебна 2021/22 предлагаме за обучение паралелка защитена специалност „Художествена дърворезба“, а от новата 2022-23г и търсената на пазара на труда нова специалност „Тапицерство“. В ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе бъдещите ученици и заедно с настоящите, ще осъществяват обучението си по атрактивни и търсени професии, по специалности, които изискват творческо светоусещане, но така също ще формират качества на личността като отговорност към природата,така необходима ни днес, естетически поглед към природните дадености, създаващи чувство за неразривна връзка между човек и природа.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "