Продължете към съдържанието

Дигитализиране на образованието по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Екип от педагогически специалисти в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе под ръководството на директора инж. Диана Иванова, дигитализира учебното съдържание по учебния предмет „Процеси и машини в шевната промишленост“. Вдъхновението за осъвременяване на образованието е в подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда.

Поради Ковид кризата живото общуване между ученици и учители в класната стая рязко бе заменено с дистанционно.    Провеждането на практическите часове е трудно приложимо заради спецификата на професионалната подготовка. Под формата на онлайн помагало учителите предоставят учебния материал нагледно и интересно, използвайки съвременна техника в новосъздадения в гимназията модерен STEM-център. Наръчникът включва видео уроци, които демонстрират на практика начините, по които се правят различни видове шевове.

В онлайн помагалото са включени също алгоритми и презентации с практически задачи. Това помага на учениците да творят самостоятелно или в екип, с креативен поглед към сферата на модния дизайн. Помагалото бе одобрено и изготвено от авторския екип в рамките на проекта на МОН, по който гимназията реализира успешно редица дейности. Прилагането на дуалното обучение е с традиции в училището и добър пример за необходимостта от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

 

Текст: ПГО „Недка Иван Лазарова“

Извадка от помагалото по учебен предмет "Процеси и машини в шевната промишленост" Извадка от видеоурок на който учеител демонстрира на практика начините, по които се правят различни видове шевове. Извадка от видеоурок на който учеител демонстрира на практика начините, по които се правят различни видове шевове.