Продължете към съдържанието

Дни на отворените врати в област Русе

Дни на отворени врати“ в училища с професионални паралелки в област Русе през учебната 2021/2022 г.

Населено мястоНаименование на училищетоДати, на които ще бъдат проведени Дни на отворени врати Планирани дейности в дните на отворени врати
гр.БялаПрофесионална гимназия03.05-05.05.2022 г.Провеждане на срещи с представители на работодателски организации от региона
гр.БялаПрофесионална гимназия26.05-10.06.2022 г.Провеждане на срещи с кандидат-гимназистите и техните родители, на които ще бъдат представени специалностите и материалната база на училището.
Две могилиПГСС "К. А. Тимирязев"2022-06-03 00:00:00Тържествено отбелязване на Патронния празник на училището. Рецитал и запознаване с биографията на К. А. Тимирязев. Представяне на новите специалности за прием 2022-2023. Демонстрация с трактори. Управление на лек автомобил "Дачия".
ВетовоСУ "Васил Левски" с ПП2022-05-10 00:00:00Среща на родители и кандидат гимназисти с представители на фирмата-партньор "Каолин" ЕАД.
РусеПГЕЕ "Апостол Арнаудов"07.06. - 09.06.2022 гПровеждане на състезание "Електрониката е моят свят" с отбори от ученици в VII клас. Запознаване с материалната база на училището.
РусеПГО "Недка Иван Лазарова"09.05.2022 г.Представяне на новата специалност "Бутикови облекла" и специалност "Моден дизайн" с откриване на арт ателие, където кандидат-гимназисти ще могат да творят
РусеПГО "Недка Иван Лазарова"10.05.2022 г.Представяне на специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и "Център за креативни индустрии" с презентиране на електронно помагало и CAD/CAM система
РусеПГО "Недка Иван Лазарова"11.05.2022 г. Представяне на специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и предоставяне на безплатна фризьорска услуга за кандидат-гимназисти
РусеПГО "Недка Иван Лазарова"12.05.2022 г.Представяне на "Производство на облекло от текстил" и демонстрации на 3D принтиране и прототипиране в STEM центъра
РусеПГО "Недка Иван Лазарова"13.05.2022 г.Изпращане на Випуск 2022 с ревю за 125-годишнината на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"
РусеПГДВА "Йосиф Вондрак"05.05.2022 г.Демонстрация на дърворезбарски умения на ученици от спец. "Художествена дърворезба" и тапициране на изделия от ученици спец. "Мебелно производство.
РусеПГДВА "Йосиф Вондрак"12.05.2022 г.Демонстрация на 3D принтер за изработване на макети. Умения по дървостругарство под ръководството на представител на Дунавска задруга на майсторите.
РусеПГДВА "Йосиф Вондрак"02.06.2022 г.Изложба на идейни проекти на ученици в направление "Дизайн". Отворени врати на Арт студио и работа с глина и бои.
РусеПГДВА "Йосиф Вондрак"09.06.2022 г.Демонстрация на електрически инструменти на фима Festool. Състезание с награди за разпознаване на дървообработващи ръчни и електрически инструменти, на дървообработващи машини и режещи инструменти и сглобки. Тапициране на изделия от ученици спец. "Мебелно производство".
РусеПГДВА "Йосиф Вондрак"21.06.2022 г.Десети Екоконкурс "Мисли зелено". Изложба от експонати, изработени от учениците в часовете по учебна практика.
РусеПГИУ "Елиас Канети" 11.05.2022 г. и 12. 05.2022 г.Представяне на специалностите от професии. Запознаване на кандидат-гимназистите с материалната база на училището.
РусеПГРКК13.06. - 17.06.2022 г.Представяне на училището и специалностите, по които се извършва обучение. Организиране на срещи с представители на работодатели -ИАППРД, "Рубишипс" ООД и БДЖ. Оформяне на информационни кътове, отразяващи съвместните дейности на ПГРКК с фирмите от бранша. Демонстрация на симулационната система в STEM - центъра на ПГРКК -Русе и учебния тренажор на ТУ - Варна.
гр. РусеПГСАГ "Пеньо Пенев"08.06. - 10.06.2022 г.Запознаване с предлаганите от училището специалности и с материално-техническата база на гимназията - учебни стаи, компютърни кабинети, учебни работилници, ателиета и общежитие.
РусеПГМТ "Юрий Гагарин"13.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 15.05.2022 г.Провеждане на демонстрации в учебни работилници и на авто мото шоу
РусеПГПТ „Атанас Цонев Буров“21, 22, 23 юни 2022 г.Мултимедийно представяне на специалностите и училищния живот. Запознаване с учебни планове, учебни програми, проектна дейност. Запознаване с материално – техническата база на гимназията. Представяне на фирмите–партньори на училището. Срещи с ученици и учители от училището, провеждане на съвместни дейности – състезания, конкурси, занимателни игри.
РусеПГ по транспорт16.05-17.06.2022 г.Популяризиране на дуалната система на обучение и специалностите, които обхваща. Приемане на ученици от основните училища и запознаване с материалната база, обновените кабинети и учебни работилници. Представяне на фирмите-партньори за провеждане на учебните практики. Изложение на изработени от учениците макети от автомобилни части.
РусеПГ по туризъм "Иван П. Павлов"5.5.2022 г.Презентация на материално-техническата база и запознаване с професиите, включени в държавния план-прием
РусеПГСС "Ангел Кънчев"28 - 29 май 2022 г. 9:00 -17:00Запознаване с парка на училището, учебната сграда, със специализирани кабинети, ученически стол, общежитие, физкултурен салон, спортни площадки, учебно-опитно стопанство, включващо учебни работилници, полигон и ферми. Представяне на историята на училището. Подробна информация за професиите, по които се предлага обучение и учебните планове по специалности. Информация за участия в международни проекти. Представяне на видео-материал за предстоящия план-прием за учебна 2022/2023 година.