Продължете към съдържанието

Дни на отворените врати в ЦСОП – Русе

В седмицата от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Център за специална образователна подкрепа ще се проведат дни на отворените врати. Терапевтичните и рехабилитационни сесии, провеждани от психолог, логопед и кинезитерапевт, ще се осъществят по график. Учебните часове с педагогически специалисти ще са под формата на открити уроци с ясно регламентиран час на започване. Родители и заинтересовани лица, при изявено желание, могат да участват във всички провеждани дейности през седмицата на отворените врати.

График за осъществяване на дейности, провеждани в периода 11.04.2022 г. – 15.04.2022 г.