Продължете към съдържанието

„Добрите практики“ от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

Участие в Образователна програма „Небанков финансов сектор в България“.

Във връзка с отбелязването на Световната седмица на предприемачеството 13-17.11.2023г, в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се осъществиха редица инициативи – инициатива 1 и инициатива 2

На 17.11.2023 г., в ПГИУ “Елиас Канети” бе отбелязан Денят на четенето.

„Устойчивост на социалните предприятия и кръгова икономика“, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата във Военен клуб – Русе.