Продължете към съдържанието

Документи, свързани с приема на ученици в 8. клас

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година – Приложение № 1 (публикувано на 29.04.2024 г.)


 Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2024/2025 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2024/2025 г.
Приложение №1   
Приложение №5 
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: slava.racheva@ruo.mon.bg до 22.04.2024 г. (публикувано на 22.03.2024 г.)


Становища  на работодатели и работодателски организации за план-прием 

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГРКК -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Русе (публикувано на 10.1.2024 г.)

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Ветово (публикувано на 10.1.2024 г.) 

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Бяла (публикувано на 10.1.2024 г.) 


Покана до представителите на териториалните и браншовите структури в област Русе на национално представителните организации на работодателите

Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по специалности от професии  (публикувано на 07.12.2023 г.)

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища (публикувано на 07.12.2023 г.)

Списъци със STEM професии и профили (публикувано на 07.12.2023 г.)

Целеви стойности за област Русе за държавния план-прием (ДПП) в VIII клас за учената 2024/2025 г. (публикувано на 07.12.2023 г.)

Списък на училищата от област Русе, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2024/2025 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (публикувано на 17.11.2023 г.) 

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публикувано на 18.01.2024 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2023/2024 година ще завършат основно образование  и структура на училищната мрежа в област Русе (публикувано на 17.11.2023 г.)

Заповед за реализиран държавен прием по паралелки в VIII клас за учебната 2023/2024 година в училищата на територията на област Русе (публикувано на 15.09.2023 г.) 

 Заповед за преобразуване на паралелка в VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“ – гр. Русе (публикувано на 30.08.2023 г.)

Заповед за закриване на паралелка в VIII клас за учебната 2023/2024 година след четвърти етап на класиране в СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово;      (публикувано на 15.08.2023 г.)

Заповед за утвърждаване на броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в паралелките в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО& (публикувано на 05.07.2023 г.)

Приложение №1

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година за област Русе

Приложение №1 и №5

 


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2023/2024 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2023/2024 г. Приложение №1
Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 26.04.2023 г. (публикувано на 30.03.2023 г.)

Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема (публикувано на 20.01.2022 г.)

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.

Изтегли становище за ПГРКК -Русе.

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Бяла

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Русе


Прогнозни целеви стойности (публикувано на 29.11.2022 г.)

Изтегли Правила план-прием 2023/2024 (публикувано на 29.11.2022 г.)

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2023/2024 година. (публикувано на 29.11.2022 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2022/2023 година ще завършат основно образование и структура на училищната мрежа. (публикувано на 22.11.2022 г.)

Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 22.11.2022 г.)

Изтегли Списък на училищата от област Русе, в които ще осъществява държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 22.11.2022 г.) 

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година за област Русе

Приложение №1 и №5

Заповед за определяне на броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г.
Приложение № 1


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2022/2023 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2022/2023 г. Приложение №1
Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 26.04.2022 г. (публикувано на 30.03.2022 г.)

Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема (публикувано на 25.01.2022 г.)

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.

Изтегли становище за ПГРКК -Русе.

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Бяла

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Русе


Прогнозни целеви стойности (публикувано на 30.11.2021 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2021/2022 година ще завършат основно образование и структура на училищната мрежа. (публикувано на 30.11.2021 г.)
Изтегли Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища (публикувано на 12.11.2021 г.)

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 12.11.2021 г.)


Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2021 г.)

Изтегли Списък на училищата от област Русе, в които ще осъществява държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2021 г.)


Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година за област Русе Приложение №1 Приложение №5 (публикувано на 05.02.2021 г.)


Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г.

Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г. Приложение №1 и Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 23.04.2021 г.


Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема
Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.
Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.
Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.
Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла
Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.
Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.
Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.
Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.
Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.
Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.
Изтегли становище за ПГРКК -Русе.
Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.
Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.
Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.
Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла
Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово


Изтегли становище за търсени професии
Информация за общия брой на учениците в VII клас в област Русе и броя на учениците в X клас в ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.


Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.


Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)

 1. Редът и условията за прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, са регламентирани в Глава IV „План-прием“, Раздел VII „Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа,  от центрове за настаняване от семеен тип“ от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
  • Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
 1. Приемът в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се извършва по документи от комисия в РУО – Русе, като учениците трябва да отговарят на следните условия:
  • За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които през учебната 2023/2024 година се обучават в VII клас и ще завършат основно образование в годината на кандидатстването, както и да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  • Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.
 1. Учениците, които отговарят на условията, определени в т. 2.1. и т. 2.2., в периода от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г. подават в Регионалното управление на образованието – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет.7, стая №4, следните документи:
  • Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания – бланката е по образец и може да бъде изтеглена във формат Word от електронната страница на РУО – Русе (Заявление). При подаване на заявленията учениците представят документ за самоличност.
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания – само за учениците по т. 1.1.
  • Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – само за учениците по т. 1.2.
  • Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – само за учениците по т. 1.2.
 1. Указания за попълване на заявлението по т. 3.1.
  • В заявлението задължително се попълват всички лични данни на кандидат-гимназиста, актуален адрес и телефонен номер, на които ще бъдете уведомени за резултатите от насочването или членовете на комисията могат да се свържат с Вас при необходимост.
  • При попълване на желанията в заявлението от съществено значение за насочването на ученика е последователността, в която са вписани профилите и/или специалностите, за които кандидатствате. На позиция 1 се посочва най–желаният профил/най-желаната специалност, в който/която ученикът желае да се обучава в VIII клас. За едно желание се приема един профил или специалност в съответното училище. Това означава, че ако в едно училище се извършва прием в два, три и повече профили, респ. две, три и повече специалности, то всеки/всяка от тях е отделно желание и трябва да се впише на отделен ред в заявлението. Вписаните в заявлението желания задължително се номерират.
  • Изборът на специалности от професии при попълване на заявлението се прави от Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за приемане на ученици след завършено основно образование за 2024/2025 учебна година (Списък №1). В лявата част на Списъка са посочени заболяванията, а в дясната част – специалностите от професии, за които учениците могат да кандидатстват.
  • Заболяванията, с които учениците могат да кандидатстват в профилирани гимназии и профилирани паралелки в средните училища са посочени в Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии или профилирани паралелки в средни училища след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година (Списък №2). Профилите се избират от утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас в неспециализираните училища в област Русе за учебната 2024/2025 година, публикуван на електронната страница на РУО – Русе (държавен план-прием за 2024/2025 учебна година).
  • Към заявлението се прилага и попълнено съобщение за поверителност на лични данни за физически лица (субекти на лични данни), за събиране и обработване на лични данни във връзка с изпълнение на нормативно установени правомощия от Регионално управление на образованието – Русе. Съобщението за поверителност на личните данни може да изтеглите от тук.
  • Към заявлението се прилагат копия на всички медицински документи, посочени в т. 3.2., удостоверяващи заболяването на ученика.
 2. Комисията в РУО – Русе насочва учениците, подали заявления по т. 3.1. с приложените към тях документи по т. 3.2., съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и поредността на заявените желания. Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.
 3. Насочените ученици следва да се запишат в училището, в което са насочени в срок до 17.00 часа на 04.07.2024 г.

Документи, подадени след 21.05.2024 г. няма да бъдат разглеждани.

За допълнителна информация: Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Русе и председател на комисията за насочване на ученици – 082/83-39-65