Продължете към съдържанието

Документи, свързани с приема на ученици в 8. клас


Становища  на работодатели и работодателски организации за план-прием 

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГРКК -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе. (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово (публикувано на 17.01.2024 г.)

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Русе (публикувано на 10.1.2024 г.)

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Ветово (публикувано на 10.1.2024 г.) 

Изтегли становище за търсени професии ДБТ – Бяла (публикувано на 10.1.2024 г.) 


Покана до представителите на териториалните и браншовите структури в област Русе на национално представителните организации на работодателите

Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по специалности от професии  (публикувано на 07.12.2023 г.)

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища (публикувано на 07.12.2023 г.)

Списъци със STEM професии и профили (публикувано на 07.12.2023 г.)

Целеви стойности за област Русе за държавния план-прием (ДПП) в VIII клас за учената 2024/2025 г. (публикувано на 07.12.2023 г.)

Списък на училищата от област Русе, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2024/2025 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (публикувано на 17.11.2023 г.) 

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публикувано на 18.01.2024 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2023/2024 година ще завършат основно образование  и структура на училищната мрежа в област Русе (публикувано на 17.11.2023 г.)

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година за област Русе

Приложение №1 и №5

Заповед за утвърждаване на броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в паралелките в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО& (публикувано на 05.07.2023 г.)

Приложение №1

Заповед за закриване на паралелка в VIII клас за учебната 2023/2024 година след четвърти етап на класиране в СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово;      (публикувано на 15.08.2023 г.)

 Заповед за преобразуване на паралелка в VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“ – гр. Русе (публикувано на 30.08.2023 г.)

Заповед за реализиран държавен прием по паралелки в VIII клас за учебната 2023/2024 година в училищата на територията на област Русе (публикувано на 15.09.2023 г.)


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2023/2024 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2023/2024 г. Приложение №1
Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 26.04.2023 г. (публикувано на 30.03.2023 г.)

Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема (публикувано на 20.01.2022 г.)

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.

Изтегли становище за ПГРКК -Русе.

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Бяла

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Русе


Прогнозни целеви стойности (публикувано на 29.11.2022 г.)

Изтегли Правила план-прием 2023/2024 (публикувано на 29.11.2022 г.)

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2023/2024 година. (публикувано на 29.11.2022 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2022/2023 година ще завършат основно образование и структура на училищната мрежа. (публикувано на 22.11.2022 г.)

Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 22.11.2022 г.)

Изтегли Списък на училищата от област Русе, в които ще осъществява държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 22.11.2022 г.) 

 

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година за област Русе

Приложение №1 и №5

Заповед за определяне на броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г.
Приложение № 1


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2022/2023 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2022/2023 г. Приложение №1
Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 26.04.2022 г. (публикувано на 30.03.2022 г.)

Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема (публикувано на 25.01.2022 г.)

Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.

Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.

Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.

Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.

Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.

Изтегли становище за ПГРКК -Русе.

Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.

Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.

Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.

Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла

Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Бяла

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Ветово

Изтегли становища за търсени професии ДБТ – Русе


Прогнозни целеви стойности (публикувано на 30.11.2021 г.)

Информация за броя на учениците по общини, които през учебната 2021/2022 година ще завършат основно образование и структура на училищната мрежа. (публикувано на 30.11.2021 г.)
Изтегли Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища (публикувано на 12.11.2021 г.)

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 12.11.2021 г.)


Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2021 г.)

Изтегли Списък на училищата от област Русе, в които ще осъществява държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2021 г.)


Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година за област Русе Приложение №1 Приложение №5 (публикувано на 05.02.2021 г.)


Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г.

Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г. Приложение №1 и Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 23.04.2021 г.


Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема
Изтегли становище за АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Изтегли становище за ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.
Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.
Изтегли становище за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ -Русе.
Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла
Изтегли становище за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ -Русе.
Изтегли становище за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ -Русе.
Изтегли становище за ПГИУ „Елиас Канети“ -Русе.
Изтегли становище за ПГМТ „Юрий Гагарин“ -Русе.
Изтегли становище за ПГО „Недка Иван Лазарова“ -Русе.
Изтегли становище за ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ -Русе.
Изтегли становище за ПГРКК -Русе.
Изтегли становище за ПГСАГ „Пеньо Пенев“ -Русе.
Изтегли становище за ПГСС „К. А. Тимирязев“ -Две могили.
Изтегли становище за ПГСС „Ангел Кънчев“ -Русе.
Изтегли становище за СУ „Панайот Волов“ -Бяла
Изтегли становище за СУ „Васил Левски“с ПП -Ветово


Изтегли становище за търсени професии
Информация за общия брой на учениците в VII клас в област Русе и броя на учениците в X клас в ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.


Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.


Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)

  1. Редът и условията за прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, са регламентирани в Глава IV „План-прием“, Раздел VII „Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа,  от центрове за настаняване от семеен тип“ от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
    1.1. Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

1.2. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

  1. Приемът в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се извършва по документи от комисия в РУО – Русе, като учениците трябва да отговарят на следните условия:
    2.1. За определените в държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които през учебната 2022/2023 година се обучават в VII клас и ще завършат основно образование в годината на кандидатстването, както и да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

2.2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

  1. Учениците, които отговарят на условията, определени в т. 2.1. и т. 2.2., в периода от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. подават в Регионалното управление на образованието – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет.7, стая №4, следните документи:
    • 3.1. Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания – бланката е по образец и може да бъде изтеглена във формат Word от електронната страница на РУО – Русе.

   Заявление

3.2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания – само за учениците по т. 1.1.

3.3. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – само за учениците по т. 1.2.

3.4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – само за учениците по т. 1.2.

  1. Указания за попълване на заявлението по т. 3.1.
    4.1. В заявлението задължително се попълват всички лични данни на кандидат-гимназиста, актуален адрес и телефонен номер, на които ще бъдете уведомени за резултатите от насочването или членовете на комисията могат да се свържат с Вас при необходимост.
  • 4.2. При попълване на желанията в заявлението от съществено значение за насочването на ученика е последователността, в която са вписани профилите и/или специалностите, за които кандидатствате. На позиция 1 се посочва най–желаният профил/най-желаната специалност, в който/която ученикът желае да се обучава в VIII клас. За едно желание се приема един профил или специалност в съответното училище. Това означава, че ако в едно училище се извършва прием в два, три и повече профили, респ. две, три и повече специалности, то всеки/всяка от тях е отделно желание и трябва да се впише на отделен ред в заявлението. Вписаните в заявлението желания задължително се номерират.
    • 4.3. Изборът на специалности от професии при попълване на заявлението се прави от Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за приемане на ученици след завършено основно образование за 2022/2023 учебна година

   ( Списък № 1).

    В лявата част на Списъка са посочени заболяванията, а в дясната част – специалностите от професии, за които учениците могат да кандидатстват.
    • 4.4. Заболяванията, с които учениците могат да кандидатстват в профилирани гимназии и профилирани паралелки в средните училища са посочени в Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии или профилирани паралелки в средни училища след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година
   ( Списък № 2).
     • Профилите се избират от утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас в неспециализираните училища в област Русе за учебната 2023/2024 година, публикуван на електронната страница на РУО – Русе

   държавен план-прием за 2023/2024 учебна година

     •  
      • 4.5. Към заявлението се прилага и попълнено съобщение за поверителност на лични данни за физически лица (субекти на лични данни), за събиране и обработване на лични данни във връзка с изпълнение на нормативно установени правомощия от Регионално управление на образованието – Русе. Съобщението за поверителност на личните данни може да изтеглите

   тук

       • 4.6. Към заявлението се прилагат копия на всички медицински документи, посочени в т. 3.2., удостоверяващи заболяването на ученика.

      5. Комисията в РУО – Русе насочва учениците, подали заявления по т. 3.1. с приложените към тях документи по т. 3.2., съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и поредността на заявените желания.

    

   Документи, подадени след 21.05.2023 г. няма да бъдат разглеждани.

   За допълнителна информация: Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Русе и председател на комисията за насочване на ученици – 082/83-39-65