Продължете към съдържанието

Документи

Изтегли Заповед за утвърждаване на годишните планове за учебната 2022/2023 година за дейността на регионалните управления на образованието.
Изтегли план за дейноститa на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2022/2023 година. (публикувано на 26.09.2022 г.)


Изтегли план за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 05.10.2021 г.)

Изтегли Отчет за изпълнение на  дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 12.06.2023 г.)

Изтегли Отчет за изпълнение на  дейностите на Регионално управление на образованието допълнение – Русе за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 12.06.2023 г.)


Изтегли план за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2020/2021 година.
Изтегли регионален план за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година на Регионално управление на образованието – Русе.


Изтегли заповед за утвърждаване на годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли Регионален план за квалификация на педагогическите специалисти 2019/2020 г.


Документи от задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година
Изтегли писмо до образователните институции
Изтегли образец на заявка