Продължете към съдържанието

Документи

Изтегли Заповед за изменение на План за дейността на РУО – Русе през учебната 2023/2024 година (публикувано на 12.12.2023 г.)

Изтегли Заповед за утвърждаване на годишните планове за учебната 2023/2024 година за дейността на регионалните управления на образованието (публикувано на 26.09.2023 г.) 

Изтегли План за дейността на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2023/2024 година (публикувано на 26.09.2023 г.)


Изтегли Заповед за утвърждаване на годишните планове за учебната 2022/2023 година за дейността на регионалните управления на образованието
Изтегли План за дейността на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2022/2023 година (публикувано на 26.09.2022 г.)
Изтегли Отчет за изпълнение на дейностите в Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2022/2023 година (публикувано на 02.05.2024 г.)


Изтегли План за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2021/2022 година (публикувано на 05.10.2021 г.)
Изтегли Отчет за изпълнение на  дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2021/2022 година (публикувано на 12.06.2023 г.)
Изтегли Отчет за изпълнение на  дейностите на Регионално управление на образованието допълнение – Русе за учебната 2021/2022 година (публикувано на 12.06.2023 г.)


Изтегли План за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2020/2021 година
Изтегли регионален план за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година на Регионално управление на образованието – Русе


Изтегли заповед за утвърждаване на годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли Регионален план за квалификация на педагогическите специалисти 2019/2020 г.


Документи от задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година
Изтегли писмо до образователните институции
Изтегли образец на заявка