Продължете към съдържанието

Регионално управление на образованието – Русе отдел „Административно – правно, финансово – стопанско   информационно обслужване“

Работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

от понеделник до петък

Лице за контакт: Росица Николаева – Главен специалист и Петър Иванов – ст. екперт по финансово осигуряване

Телефон за контакт: 082/83-45-32

E-mail за контакт: rio_ruse@mon.bg; 

Платформа за достъп до обществена информация

Линк за достъп до Портала за отворените данни

Вътрешни правила на РУО – Русе за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, версия 22.12.2023

Формуляр за регистриране на сигнали, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Протокол за устна форма на заявяване за предоставяне на информация

Заявление за достъп до обществена информация

Тарифи за предоствяне на информация по ЗДОИ

Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в РУО – Русе, версия 12.07.2023 

Справка – отчет за постъпилите през 2023 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2022 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2021 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2020 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2019 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2018 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2024 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2023 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2022 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2021 г. и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2020 г. и форматите, в които е достъпна.