Продължете към съдържанието

Държавни зрелостни изпити

 • Училища в област Русе за валидиране на компетентности по учебен предмет по чл. 134 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
  сесия май-юни
  • Задължителен ДЗИ по български език и литература – 17 май 2024 година, начало 8:30 часа;
  • Втори задължителен ДЗИ/Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (част по теория на професията) – 20 май 2024 година, начало 8:30 часа;
  • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика – в периода от 22 май 2024 г. до 31 май 2024 година.
   
  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 година:
   
  ДейностСрок
  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК,
  регистриране на заявления и издаване на служебни бележки
  от 06.02. до 21.02.2024 г.
  Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни
  бележки за допускане
  до 16.05.2024 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024 г.
  Провеждане на изпита по Бългаски език и литература17.05.2024 г. 08,30 ч
  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  20.05.2024 г. 08,30 ч.
  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

  На датите на задължителния
  държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
  На датите на допълнителните
  държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпит за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.
  в периода 22.05 – 31.05.2024 г.
  Провеждане на задължителния държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в
  частта му по практика на професията)
  до 05.06.2024 г.
  Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК от 20.05. до 05.06.2024 г.
  Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППКдо 07.06.2024 г./вкл./

  сесия август-септември
  ДейностСрок
  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК,
  от 26.06. до 11.07.2024 г.
  Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки
  до 21.08.2024 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 21.08.2024 г.
  Провеждане на изпита по Български език и литература22.08.2024 г. 08,30 ч.
  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  23.08.2024 г. 08,30 ч.
  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

  На датите на задължителния
  държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
  На датите на допълнителните
  държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпит за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.
  в периода от 26.08 – 30.08.2024 г.
  Провеждане на задължителния държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в
  частта му по практика на професията)
  до 04.09.2024 г.
  Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППКот 26.08. до 04.09.2024 г.
  Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППКдо 05.09.2024 г. /вкл./


 • Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години
 • Статистика по предмети и години за област Русе:

  за учебната 2022/2023 година

  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2022/2023 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиБрой с отличен успехСреден успех
  I ДЗИ
  Български език и литература1420248413,82
  II ДЗИ по профилиращи предмети
  Английски език419121315.24
  Руски език34,39
  Немски език144,62
  Испански език2015,11
  Френски език204,32
  Математика506124,08
  История и цивилизация2034,53
  Физика и астрономия1004,35
  Информационни технологии42813,80
  География и икономика4063,59
  Философия1133,13
  Биология и здравно образование521033,93
  Информатика304,84
  Изобразително изкуство1005,25
  Предприемачество1304,33
  II ДЗИ по общообразователна подготовка
  Математика84,57
  История и цивилизация1003,25
  География и икономика62,17
  Химия и опазване на околната среда1004,16
  Философия1003,53
  Биология и здравно образование1003,82
  Английски език505,56
  ЗДИППК Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  692791124,34

  за учебната 2021/2022 година

  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2021/2022 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиБрой с отличен успехСреден успех
  I ДЗИ
  Български език и литература1254195483,88
  II ДЗИ
  Английски език355301014,91
  Испански език1004,46
  Руски език1303,92
  Немски език1514,37
  Френски език1015,77
  Биология и здравно образование60103,54
  География и икономика2024,12
  Информатика16313,85
  Информационни технологии68213,31
  Математика462165,00
  Предприемачество204,93
  Философия604,47
  Химия и опазване на околната среда923,39
  История и цивилизация24014,54
  ЗДИППК Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  593321134,55

  за уч. 2020/2021 г.
  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2020/2021г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  I. ДЗИ
  Български език и литература13957024.18
  II. ДЗИ
  Английски език4756195.19
  Биология и здравно образование2882123.97
  География и икономика1392903.7
  Философски цикъл62204.49
  Математика592114.95
  История и цивилизация17104.37
  Немски език6004.84
  Руски език17054.98
  Химия и опазване на околната среда2005.67
  Испански език3014.98
  Френски език5004.79
  Испански език0
  Общо II ДЗИ:1073
  за уч. 2019/2020 г.
  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2019/2020г.
  ПредметБрой явили сеБрой
  неиздържали
  Пълно 6Среден успех
  I. ДЗИ
  Български език и литература13328364.24
  II. ДЗИ
  Английски език4042155.26
  Биология и здравно образование323934.09
  География и икономика1282303.61
  Философски цикъл75114.32
  Математика73055.06
  История и цивилизация26114.47
  Немски език16005.53
  Химия и опазване на околната среда4005.23
  Руски език6005.26
  Физика и астрономия3005.54
  Испански език3005.03
  Френски език2003.99
  Общо II ДЗИ:10633625
  за уч. 2018/2019 г.
  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2018/2019г.
  ПредметБрой явили сеБрой
  неиздържали
  Пълно 6Среден успех
  I. ДЗИ
  Български език и литература14538634.13
  II. ДЗИ
  Английски език5311434.67
  Биология и здравно образование2932053.96
  География и икономика1303703.35
  Математика85354.86
  Философски цикъл68104.39
  Немски език22005.17
  История и цивилизация19103.93
  Химия и опазване на околната среда4104.84
  Френски език3005.26
  Руски език2004.32
  Физика и астрономия2005.82
  Испански език1005.07
  Общо II ДЗИ:11607713
  за уч. 2017/2018 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература15327504.30
  География и икономика1471203.82
  Английски език5161684.58
  Биология и здравно образование3521325.17
  Математика891135.17
  История и цивилизация34134.54
  Философски цикъл72114.30
  Руски език3015.33
  Немски език8014.97
  Френски език7005.10
  Испански език5004.23
  Физика и астрономия5015.82
  Химия и опазване на околната среда11015.74
  за уч. 2016/2017 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература15029314.17
  География и икономика2274703.57
  Английски език4180375.38
  Биология и здравно образование3582064.11
  Математика921124.97
  История и цивилизация41014.45
  Философски цикъл85113.95
  Руски език9114.98
  Немски език9015.20
  Френски език3005.40
  Испански език0000
  Физика и астрономия4004.98
  Химия и опазване на околната среда6005.28
  за уч. 2015/2016 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература14718034.19
  География и икономика3068503.44
  Английски език42810165.01
  Биология и здравно образование46520114.15
  Математика950215.13
  История и цивилизация35314.53
  Философски цикъл125404.12
  Руски език9104.68
  Немски език12104.87
  Френски език3005.16
  Испански език6003.94
  Физика и астрономия6004.56
  Химия и опазване на околната среда5005.37
  за уч. 2014/2015 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература16718734.21
  География и икономика44111903.42
  Английски език4269124.94
  Биология и здравно образование52717234.10
  Математика1022124.37
  История и цивилизация51303.87
  Философски цикъл87304.50
  Руски език8005.00
  Немски език23005.14
  Френски език8005.05
  Испански език6104.61
  Физика и астрономия6005.16
  Химия и опазване на околната среда5004.95


 • Дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка за допускане до изпитите, която може да бъде и на електронен носител. В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на задължителния ДЗИ по български език и литература и на втория задължителен изпит по предмет по избор. Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети. Зрелостните изпити започват в 8.30 часа и са с продължителност четири астрономически часа. В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:
  – да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност
  (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане
  до държавни зрелостни изпити;
  – да заеме определеното му работно място 30 минути преди началото на изпита;
  – да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;
  – да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;
  – да не напуска изпитната зала по-рано от един час след началото на държавния зрелостен изпит.
  Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят. Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи.
  Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.
  Например – ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен. Например – за всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.
  Писменият изпит съдържа:
  – Задачи със свободен отговор – отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верния отговор;
  – Задача за създаване на текст.


  Държавните зрелостни изпити ще се проведат на части. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.
  В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
  Провеждането на матурите на части няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.
  Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

  Времетраене в минути
  ПредметЧаст 1Част 2Част 3
  БЕЛ (ООП)60
  + до 30 минути за зрелостници със СОП
  60
  + до 30 минути за зрелостници със СОП
  120
  + до 60
  минути за зрелостници със СОП
  БЕЛ (ПП), философия(ПП), математика, информационни технологии, информатика, биология и здравно образование,физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика90
  + до 40 минути за зрелостници със СОП
  150
  + до 80 минути за зрелостници със СОП
  няма
  Философия(ООП), чужд език, история и цивилизации, география и икономика, предприемачество, изобразително изкуство60
  + до 30 минути за зрелостници със СОП
  180
  + до 90 минути за зрелостници със СОП
  няма


 • Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование – вариант 1 (публикувано на 08.12.2021 г.)
  Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование – вариант 2 (публикувано на 08.12.2021 г.)
  Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование – вариант 3 (публикувано на 08.12.2021 г.)