Продължете към съдържанието

„Европейска мобилност – технологии и иновации в действие“

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ЮРИЙ ГАГАРИН“, РУСЕ

Проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000017138 на ПГМТ „Юрий Гагарин“, гр. Русе финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“, успешно приключва с раздаване на сертификати на участниците и разпространение на резултатите.
В периода 16.09.2022-01.10.2022г. екип от общо 17 ученици от специалност „Автотранспортна техника“ и „Топлотехника – топлинна, вентилационна, климатична и хладилна техника“, заедно с 2 придружаващи учители посетиха гр. Шкойдиц, близо до гр. Лайпциг, Германия, като проведоха двуседмична мобилност. Дейностите по проекта бяха насочени към надграждане на практическата и теоретична подготовка на учениците, които взеха участие в програмите „Car Mechanics” и „SmartHome Advanced” на партньорската организация.
Основни цели на проекта бяха развитие на специфични работни умения на учениците, развитие и надграждане на езикови компетенции и напречни умения, насърчаване на ценности на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие.
В резултат на проекта учениците повишиха професионалната и техническата си компетентност, обогатиха мирогледа и езиковата си култура, добиха европейско самочувствие.
""

""

""

""

""

""

""

""

""

""