Продължете към съдържанието

Европейски ден на езиците в ПГДВА „Йосиф Вондрак“

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище: 24 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави и континенти. С цел да насочат вниманието към това огромно езиково богатство, Европейският съюз и Съветът на Европа поставят начало през 2001 г. на инициативата Европейска година на езиците.
В европейския ден на езиците в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ учители и ученици подготвиха изненади за всички с поздрави на различни езици. Във фоайето на гимназията звучаха любими песни на английски, френски, немски език. Пъстрото многоцветие на националните знамена на различни държави създаде неповторимо настроение през междучасията във фоайето на гимназията.