Продължете към съдържанието

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ – РУСЕ

Реката! Дунав!

Тя е път! Тя е мечта! Тя сбъдва мечти!

Всеки сам избира своя път в живота. Учениците от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе са направили своя избор. И той е да свържат бъдещето си с нея – река Дунав и да осъществят своята мечта – да се посветят на трудните, но благородни професии, свързани с корабоплаването.

На 6.XII.2022 г., денят на Свети Николай Чудотворец и Патронен празник на ПГРКК – Русе, се осъществи едно необичайно, но тържествено събитие – даване име на учебно – тренировъчен модел на палубни корабни устройства за обучение на ученици от специалности „Корабоводене – речно“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораби“. Съоръжението е изградено с котвено устройство, закупено по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и с участието на учениците от съответните специалности в XI и XII клас. Техническото оборудване е професионално подбрано от учителите по професионална подготовка и дава възможност на бъдещите моряци да тренират своите умения и да прилагат наученото на практика.

Тържеството беше уважено от представители на Областна администрация, Община Русе, РУО – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, партньори и фирми, с които ПГРКК – Русе е в професионално – договорни отношения, родители и граждани.

Учениците демонстрираха възможностите на тренировъчния модел , което предизвика особен интерес сред гостите. Ученикът от XII клас Кристиан Цанев, който в рамките на провежданата практика в реална работна среда и плавателна практика според изискванията на дуалното обучение е плавал повече от 90 дни, сподели своите впечатления от работата на кораба, местата, които е видял, приятелствата, които е създал.

А  малката кръстничка с оригиналното име Ника тържествено обяви:

„ Моето име е Ника – Победа! Давам ти своето победно име Нике!“

Вярваме, че възпитаниците на училището ще успеят да постигнат своите мечти и да се реализират успешно в избраната професия.