Продължете към съдържанието

Етнографските музеи на България – открит интегриран урок по Информационни технологии и Изобразително изкуство в СУ за европейски езици

 На 31 май в СУЕЕ се проведе открита интегрирана практика в IXа клас на тема “Етнографските музеи на България”. Гости на това събитие бяха група учители от иновативно ОУ „Петър Берон“ в гр. Плевен, които посетиха училището с цел обмяна на добри практики и идеи за иновативни решения в обучението.
    Класът, в който се проведе урокът, е включен в иновативния проект на СУЕЕ и се обучава по образователния модел “1:1”. Учителите по Информационни технологии и Изобразително изкуство имаха желание да работят по креативен проект и затова избраха тази тема, която е част от учебната програма по Изобразително изкуство и която е близка до интересите на преподавателите по ИТ в личен план.
  Интегрирането на разнопосочния учебен материал беше предизвикателство. Урокът представляваше една виртуална екскурзия със спирки и представяне на различни етнографски музеи. Екип от две ученички след доста проучване създаде оферта за пътуването с часове на отпътуване, пристигане, нощувки, предложения за забавления. Класът беше разделен на пет екипа, които имаха задача да създадат презентация и брошура за един от избраните музеи по определени критерии. По време на часа пътуването бе представено от ученичка, която влезе в ролята на екскурзовод, а групите показаха своите презентации, които бяха направени в платформата Canva.
  По време на виртуалното пътуване учениците си купиха книги от музеите и данните от тях използваха за демонстрация на наученото в час по ИТ за функции за анализ на данни в електронна таблица. Създадоха таблици и по време на откритата практика работиха по различни задачи върху табличните данни, като споделяха екраните на устройствата си, използвайки Chromecast.
  В края на урока учениците изпълниха задача, свързана с фолклорните области в България, които се разглеждат подробно в часовете по ИИ. В приложението Google Jamboard учениците разпознаваха орнаменти, характерни за различни области и ги поставиха на правилното място на етнографската карта. Учениците демонстрираха пред гостите своите отлични дигитални умения за работа в споделени файлове, онлайн приложения, своите презентационни умения и умения за работа в екип.
  Питките, поднесени на гостите, от момичета, облечени в народни носии, придадоха празничност на събитието и припомниха на гости, ученици и учители, че трябва да се тачат традициите и да се помни и предава от поколенията българското етнографско наследство.
Вложеният труд от учители и ученици в продължителната работа по създаването и представянето на този проект беше възнаграден с аплодисменти от гостите и това донесе удовлетворение от постигнатото.