Продължете към съдържанието

Заключително събитие за представяне на резултатите от проект „Европейски опит за реалистични професионални очаквания“

На 9 ноември в салона на читалище „Трудолюбие 1884“ в град Бяла се проведе заключително събитие за представяне на резултатите от проект „Европейски опит за реалистични професионални очаквания“, който бе осъществен от Професионалната гимназия (ПГ) в Бяла през лятото на настоящата година. Проектът е финансиран по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.

Освен учители, служители и ученици от Професионална гимназия – гр. Бяла, на събитието присъстваха директорите на СУ „Панайот Волов“ и НУ „Петко Рачев Славейков г-жа Албена Кирова и г-жа Веска Ангелова.

Встъпителните думи на г-н Пламен Велев – директор на Професионална гимназия – гр. Бяла, насочиха вниманието на публиката към същността и целите на проекта, благодарение на който 22 ученици от пет професионални направления приложиха наученото от България в различни производствени структури в италианския град Милано.

С информационно наситена презентация г-жа Валентина Стоянова – придружаващ учител по време на лятната практика, направи обзор на осъществените дейности по проекта и на успехите постигнати от беленските ученици.

В емоционално изказване Мартин Петков, ученик в 12 клас на гимназията, изрази своите впечатления от производствената практика, която определи като „незабравимо приключение“ и „сбъднати мечти“.

Реализирайки проект „Европейски опит за реалистични професионални очаквания“ бяха постигнати няколко цели: придобиване на специфични практически умения по професията, отговарящи на европейските стандарти; развитие на основни социални умения сред възпитаниците на Професионалната гимназия, необходими за активно включване в динамичните условия на живот; повишаване на комуникативните умения по чужд език, на ученици и придружаващи учители; засилване на мотивацията за учене, професионалната реализация и развитието на учениците.

В заключителната част директорът Пламен Велев връчи сертификат Europass на всеки участник в проекта, даващ възможност на учениците да докажат придобитите квалификации и умения в страните от Стария континент. Разработен на европейско ниво, този сертификат цели да подобри прозрачността на квалификациите и да улесни мобилността на всички, които желаят да работят или да се обучават в Европа.

"" ""

 

 

 

 

 

 

 

 

""