Продължете към съдържанието

Заповед и критерии за подбор при мобилност за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе

Заповед за подбор при мобилност по 1л. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе

Критерии за извършване на подбора

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финасово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 19.1.2024 г.)