Продължете към съдържанието

Запознаване с изпитните работи на учениците от IV клас от националното външно оценяване

На 9 и 10 юни 2022 година от 10:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Русе, 7 етаж, учениците от ІV клас, които желаят, ще имат възможност да се запознаят с писмените си работи от НВО.

Присъствието на родител при запознаване с оценените изпитни работи е задължително.