Продължете към съдържанието

Инициатива по БДП в Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – гр. Русе

На 1 март 2024 година ученици от XI клас, специалност „Логистика на товари и услуги“, подготвящи се по учебен план за водачи на ППС и в изпълнение на т. 2.2 Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства, от Плана за действие на ПГРКК за безопасност на движението по пътищата 2024 година към национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030, взеха участие в превантивна кампания за опазване живота и здравето на водачите на ППС, с акцент върху движението с превишена/несъобразена скорост и шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества. По повод инициативата и във връзка с празника баба Марта, учениците раздадоха на преминаващите в района на училището водачи на ППС картички с послания изработени лично от  тях, мартеници и стикери с призив за отговорно шофиране. По-късно те участваха в ролеви игри с дистанционно управляеми автомобилни модели и демонстрация със специални алкоочила, които възпроизвеждат ситуации, като след употреба на алкохол и други психоактивни вещества.
   Ръководители на информационна кампания бяха инж. Йорданка Господинова и инж. Диян Стоянов – учители по професионална подготовка и безопасност на движението по пътищата в ПГРКК.