Продължете към съдържанието

Иновативен урок в СУЕЕ, посветен на Международния ден на математиката

На 14 март – Денят на числото π или Международният ден на математиката в СУЕЕ се проведе открита практика в VIIIа клас по модела на организация на учебния процес „учене с устройство за всеки ученик“. Събитието беше организирано, за да се замислят младите хора върху значението на математиката в ежедневието ни, в науката, в природата, в човешката дейност и в изкуството.
Учениците използваха своите технологични умения и заедно с техните учители показаха как създават дигитални продукти и как използват Google инструментите и образователни приложения в часовете по математика, английски език, български език и литература, ИТ и музика.
По време на този нестандартен интегриран урок учениците се запознаха с историята на числото π, неговото значение и приложение в нашия живот.
По български език и литература разгледаха присъствието на числата в десетте божи заповеди.
По английски език се запознаха с историята на числото π с помощта на инструмента Edpuzzle и видео презентация изготвена от ученици от класа, обогатиха лексиката си в областта на математиката, представиха своите стихове в стил Pilish, представиха множество идиоми свързани с числа с помощта на Google презентация и елементи на игровизация.
По информационни технологии анализираха и илюстрираха колко пъти се срещат различните цифри в дробната част на числото π с помощта на Googlesheetsи колонни диаграми, aпо музика чуха как звучи то. Представянето завърши с музикална интерпретация на числото π на живо на ученик от класа.
На всички врати на стаите в училище учениците, които изучават разширена подготовка по математика в XIклас, залепиха изработени от тях плакати и стикери, посветени на числото π и празника.
Гости на събитието бяха представителите на РУО-Русе г-жа Валерия Лавчева – старши експерт по организация на средното образование, г-жа Анелия Ангелова – старши експерт по математика, г-жа Сюзан Ферхадова – старши експерт по чужд език и майчин език, учители по математика и други учебни предмети.
""

""

""

""

""

""

""

""