Продължете към съдържанието

Иновативни и STEM училища

Открита практика по биология и здравно образование в новооборудвания кабинет в СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русe

Линк към презентацията

Иновативно училище ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе – домакин на работна среща за споделяне на добри практики с учители от начален етап

Линк към презентацията