Продължете към съдържанието

Интердисциплинарен урок на тема „Емоции“ в СУ „Панайот Волов“ – Бяла

На 27 март 2023 година в СУ „Панайот Волов“ – Бяла беше проведен интердисциплинарен открит урок на тема „Емоции“ в VIIIБ клас. Урокът беше осъществен от г-жа Любомира Дякова – старши учител по философия, г-жа Мария Пенчева – учител по биология и здравно образование, и г-н Михаил Митев – старши учител по изобразително изкуство. По време на урока присъстваха експертите от РУО – Русе г-жа Петя Лазарова и г-жа Сюзан Ферхадова, г-жа Албена Кирова – директор на училището, и учители.
Учениците разпознаваха емоциите, осъзнаваха връзката им с физиологията на човешкия организъм, учиха се да оценяват важността на емпатията и емоционалната интелигентност за духовното здраве на човека. Преподавателите бяха подготвили мултимедийна презентация с основните смислови акценти от хода на урока, приложени бяха интерактивни ролеви игри, използваха се проблемни ситуации и се коментираха връзките между биологията, философията и изобразителното изкуство.
След урока бяха обсъдени използваните методи на преподаване, експертите поощриха учителите и осъществиха методическа подкрепа във връзка с прилагането на иновации в образователния процес.

""

""