Продължете към съдържанието

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ В ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ – РУСЕ

  Във връзка с кариерното ориентиране на учениците от ХІ клас в ПГДВА „Йосиф Вондрак“, гр. Русе на 04 юни 2024 г. се проведе информационна кампания по Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. 
    Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.
      Учениците се срещнаха и разговаряха със специалисти от Бюро по труда – Русе като бяха консултирани за бъдещото си кариерно развитие след придобиване на професионална квалификация по изучаваната професия. Инициативата е в изпълнение на Дейност 9: „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители“.
   Срещата премина при голям интерес. Учениците имаха възможност да поставят всички вълнуващи ги въпроси за бъдещото им професионално развитие.