Продължете към съдържанието

Информация за класиране

Информация за класиране след първи етап (публикувано на 12.07.2023 г.)  

Информация за класиране след втори етап (публикувано на 19.07.2023 г.) 

Информация за незаети места след втори етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе, 25.07.2023 г. (публикувано на 25.07.2023 г.)

Информация за класиране след трети етап (публикувано на 31.07.2023 г.)

Информация за незаети места след трети етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе (публикувано на 03.08.2023 г.)

Информация за класиране след четвърти етап (публикувано на 10.08.2023 г.)

Информация за незаети места след четвърти етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе                                                                                         (публикувано на 16.08.2023 г.)