Продължете към съдържанието

Информация за подбора по мобилност на основание чл. 81а от Закона за държавния служител

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финасово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе