Продължете към съдържанието

Информация за прием на ученици за учебната 2023/2024 година в Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино

През новата учебна 2023/2024 година Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, област Враца, ще осъществи прием в две специалности – „Каменоделство“ и „Декоративни скални облицовки“. Специалността „Каменоделство“ е защитена от държавата с постановление на Министерски съвет от 2018 година. Приемът в гимназията се осъществява след представяне на свидетелство за успешно завършено основно образование /7 клас/ и успешно положен приемен изпит по рисуване. В училището в момента се обучават 51 ученици. В края на своето петгодишно професионално обучение учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация. Гимназията е с над сто годишна история, като обучението в нея предлага сигурност, осигуряване на практична професия и възможност за добре платена работа в България и чужбина. След 12 клас възпитаниците на училището могат да продължат образованието си в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Националната художествена академия. По време на обучението в Професионалната гимназия по каменообработване е предоставена възможност за платени стажове във фирми, работещи в бранша. Осигурен е пълен пансион с безплатно настаняване в напълно реновирано общежитие с денонощни възпитатели. На навършилите 18 години се предоставя възможност за обучение – шофьорски курсове, категория „B”. Необходимо е да бъде отбелязано, че каменоделството е съвременна професия с широко застъпена автоматизация, която е подходяща и за момичета. Припомняме, че гимназията в Кунино е единствена по рода си на Балканите, а в Европа са общо две такива училища. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на учебното заведение: https://stonemasonry.eu/.