Продължете към съдържанието

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Русе

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Русе, приключва без крайно класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.