Продължете към съдържанието

Информация относно запознаване с писмените работи от НВО VII клас, проведени през месец юни 2024 година

       Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език (по желание на ученика), проведени през месец юни 2024 година, както следва:
1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – Регионално управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, заседателна зала на VІІ етаж.
2. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по български език и литература и по математика, както следва:

  •  на 02.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 17:00 ч.;
  • на 03.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 17:00 ч.;
  • на 04.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 17:00 ч.

3. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по чужд език (по желание на ученика), както следва:

  • на 02.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 11:30 ч.;
  • на 03.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 11:30 ч.;
  • на 04.07.2024 г. – от 9:30 ч. до 11:30 ч.

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език (по желание на ученика) да се извършва в присъствието на член на РКПОИР, който влиза в системата с определените му права на достъп и показва на екран изпитната работа на ученика, след което:

  • ученикът и неговият родител разглеждат сканираната и оценена изпитна работа и се запознават с присъдения брой точки за всеки отговор;
  • сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.