Продължете към съдържанието

Информация относно запознаване с писмените работи от НВО X клас, проведени през месец юни 2024 година

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от Х клас от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, проведени през месец юни 2024 година, както следва:

  1. Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по БЕЛ, по математика и по чужд език – Регионално управление на образованието – Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, заседателна зала на VІІ етаж.
  2. Ученикът и неговите родители може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности през изпитната система exams.mon.bg през профила на ученика в edu.mon.bg в училището, в което е положен изпита, на компютър, на който има инсталиран сертификат.
  3. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по БЕЛ и по математика – 24.06.2024 г., 25.06.2024г. и 26.06.2024 г., от 09,30 ч. до 17,00 ч.
  4. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по чужд език:

– 24.06.2024 г. – от 11,00 до 12,30 ч.

– 25.06.2024 г. – от 9,30 до 11,00 ч.

– 26.07.2024 г. – от 15,00 ч. до 17,00 ч.

5. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности – 24.06.2024 г., 25.06.2024 г. и 26.06.2024 г., от 12.30 ч. до 14,00 ч. Запознаването на учениците с индивидуалните резултати от НВО в края на Х клас по ИТИДК ще се извършва в СУ „Йордан Йовкав“ – Русе.

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от Х клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език да се извършва в присъствието на член на РКПОИР, който влиза в системата с определените му права на достъп и показва на екран изпитната работа на ученика, след което:

  • ученикът и неговият родител разглеждат сканираната и оценена изпитна работа и се запознават с присъдения брой точки за всеки отговор;
  • сканираното изображение на изпитната работа не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.