Продължете към съдържанието

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация

За 2023 година няма информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация.