Продължете към съдържанието

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Русе

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Русе приключва без класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.