Продължете към съдържанието

Конкурси за заемане на държавна длъжност

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе 

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности

Заповед и критерии за подбор при мобилност за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) (публикувано на 24.10.2023 г.)  

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе. (публикувано на 31.08.2023 г.)   

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе. (публикувано на 30.08.2023 г.) 

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (променено на 19.06.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 02.05.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 17.02.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 04.10.2022 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност „главен инспектор“ -1 бр. и длъжност „старши инспектор“ -1 бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО (публикувано на 27.05.2022 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност „главен инспектор“ -1 бр. и длъжност „старши инспектор“ -1 бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО (публикувано на 21.03.2022 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 16.02.2022 г.)

Обява конкурси за експертни длъжности в дирекция „Инспектиране“ в Национален инспекторат по образованието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 15.11.2021 г.)