Продължете към съдържанието

Конкурси за заемане на държавна длъжност

Обявяване на процедура за подбор при мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“

Обявление за конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе
Провеждане на конкурси в Националния инспекторат по образованието (НИО)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 07.02.2024 г.)

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности (публикувано на 19.01.2024 г.) 

Заповед и критерии за подбор при мобилност за длъжността „началник на отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 02.01.2024 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) (публикувано на 24.10.2023 г.)  

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе. (публикувано на 31.08.2023 г.)   

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе. (публикувано на 30.08.2023 г.) 

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образование (публикувано на 24.08.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (променено на 19.06.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 02.05.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 17.02.2023 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информация”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 04.10.2022 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност „главен инспектор“ -1 бр. и длъжност „старши инспектор“ -1 бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО (публикувано на 27.05.2022 г.)

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност „главен инспектор“ -1 бр. и длъжност „старши инспектор“ -1 бр. в дирекция в дирекция „Инспектиране“, НИО (публикувано на 21.03.2022 г.)

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 16.02.2022 г.)

Обява конкурси за експертни длъжности в дирекция „Инспектиране“ в Национален инспекторат по образованието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 15.11.2021 г.)