Конкурси за заемане на държавна длъжност

Обява конкурси за експертни длъжности в дирекция „Инспектиране“ в Национален инспекторат по образованието

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 15.11.2021 г.)