Продължете към съдържанието

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Русе

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Русе

Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор"

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор" на общински училища следва да познават

Заявление за участие в конкурс за длъжност „директор" 

Заповедта е публикува във вестник „Аз-буки“ - бр. 2, 11-17 януари 2024 г.