Продължете към съдържанието

Конкурс „Училищна библиотека“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“

В началото на втори учебен срок  в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ беше обявявен конкурс за проект на самостоятелен читателски кът за училищна библиотека. Конкурсът е под надслов: „100 години училищна библиотека „Йосиф Вондрак“- моето лично пространство“. Участниците, в зависимост от категорията, имат за задача да представят рисунка или чертеж на читателски кът от масивна дървесина. Проектът може да се изработи на ръка или с графична програма. Изделието от класирания на първо място проект, ще бъде произведено от ученици и ще се представи за поредна година на престижното Национално състезание „Мебели, стилни мебели и дърворезба“ през м. април 2024 г. Гимназистите ще представят изделието си и ще го защитят пред професионално жури (членове на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, Стопанска камара и дърворезбарската гилдия).

За  обявения конкурс младите дизайнери, резбари и мебелисти под ръководството на учители-специалисти подготвиха изложба от лични творби, изработени в часовете по практика.Учениците  демонстрираха възможностите на системата за професионално образование и обучение да подготвя специалисти в областта на производството на изделия от дървесина като изявиха чувството си за красота и хармония.