Продължете към съдържанието

Кръгла маса за въвеждане на мултикултурни елементи в учебната програма в начален и прогимназиален етап се проведе в гр. Борово

На 22 март 2022 г. в читалището в  гр. Борово се проведе кръгла за въвеждане на мултикултурни елементи в учебната програма в начален и прогимназиален етап в рамките на проект „Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано съвместно със Сдружение БРТИМ – партньор на училището с дългогодишен опит  при работата с уязвими групи в Община Борово и региона.

 

Събитието събра представители на Община Борово, педагози от учебните заведения в общината, служители на социални услуги, читалищни дейци, НПО.

 

Проект „Културна мозайка“ и осъществените до момента дейности бяха представени от г-жа Нели Димова – ръководител на проекта и директор на ОбУ „Св. Климент Охридски“ и г-жа Мариана Минева – ръководител на ателие „Шарено гърне“. Гостите имаха възможност да  се докоснат до таланта на най-малките участници в проекта, включени в танцовото ателие „Ритмика“. Децата поздравиха гостите на кръглата маса с кратка музикално-танцова програма, много настроение и усмивки.

 

Ефективно взаимодействие между училището и семействата от ромската общност и другите, живеещи в сходно на тяхното положение и утвърждаване на мултикултурното образование в образователните институции беше основна тема на кръглата маса, а участниците бяха провокирани да споделят опит и впечатления от пряката си работа с деца и родители от уязвимите групи. Участниците се обединиха около тезата, че мултикултурното образование се налага като прогресивен подход за трансформиране на образователната система в Община Борово, основан на идеите за образователно равенство и приобщаване на всички деца, а учителите трябва да  да бъдат подготвени да бъдат мултикултурни посланици и модели за подражание на своите ученици.

" " " " " " " " " "