Продължете към съдържанието

Министърът на образованието и науката награди с грамота Елена Филипова – старши експерт по БЕЛ в РУО – Русе

    По предложение на д-р Росица Георгиева – началник на Регионално управление на образованието (РУО) – Русе, със Заповед № РД09-1181/08.06.2023 г. на проф. д-р Галин Цоков – министър на образованието и науката Елена Филипова – старши експерт по български език и литература в РУО – Русе , е наградена с грамота за образцово изпълнение на служебните ѝ задължения в сферата на образованието в продължение на 23 години, за приноса ѝ към дейността и реализирането на целите на администрацията и държавната политика в средното образование.

   Грамотата ще бъде връчена на отличения служител на нарочна церемония до края на м. юни 2023 г.

    Г-жа Филипова е вторият служител на РУО – Русе, отличен с грамота от министъра на образованието и науката. През 2020 г. със заповед на тогавашния министър на образованието и науката и по предложение на началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, Боряна Петкова – началник на отдел ОМДК в РУО – Русе е наградена с грамота за образцово изпълнение на служебните ѝ задължения, и за активно участие в развитието на българското образование.